Konsulence Ligjore – Avokati

Adresa: Rruga Reshit Petrela, Usluga, 1A, 1/4, Tirane, Albania
+355 67 53 33 532

Përshkrimi i biznesit:

Kanalet tona:

   

Kategoria: Konsulencë Ligjore

Përfaqësimi, mbrojtja apo çdo lloj konsulence ligjore ofrohet gjithashtu edhe në gjuhën Angleze dhe Italiane .


Përfaqësimin ligjor dhe avokati.
Hartimin e dokumentacionit ligjor të të gjitha fushave të lejuara për ushtrimin e profesionit të avokatit.


Përgatitja e kërkesë padive ose kërkesave gjatë proçedimit penal, si dhe e kërkesave ankimore, rekurseve kundër vendimeve gjyqësore, atyre të organit të Prokurorisë, Arbitrazhit ose të organeve të administratës publike si dhe çdo organizmi në të cilin aderon Republika e Shqipërisë.
Përgatitja e ankesave dhe kërkesave të personave fizik ose juridik.


Përpilimi i akteve që i nënshtrohen veprimeve noteriale.


Hartimin e dokumentacionit ligjor të të gjitha fushave të lejuara për ushtrimin e profesionit të avokatit.


Përpilimi i akteve që i nënshtrohen veprimeve noteriale.
Prania si mbrojtës në kohën e shoqërimit, ndalimit, arrestimit, gjatë proçesit të hetimit, shqyrtimit gjyqësor të personave në çështjet penale.


Përfaqësimi i personave fizik ose juridik në çështjet civile dhe administrative, në Gjykatë, në Arbitrazh dhe në organe të tjera të administratës publike.


Veprime të tjera ndihmëse juridike që parashikohen në ligj.
Ezaurimin e proçedurës ligjore për heqjen e Dekretit të Dëbimit (Ekspulsit) nga sistemi Shengen.

Ndihmë ligjore në fusha të tilla si çështje penale, çështje pronash, çështje borxhe, çështje ndarje familjesh, çështje dhunë në familje dhe shkelje të ligjit të sigurimeve sociale apo të trafikut rrugor.

– Ceshtje Civile dhe Ceshtje Penale
– Ceshtje Kontratash, pronash te paluajteshme, punësim, familjare, etj
– Ceshtje Tregtare, per Biznese, Firma Private në konflikte gjyqësore,
– Konsulence per shoqeri tregtare te huaja qe ushtrojne aktivitet ne Shqiperi (QKB, QKL Licenca, Leje pune,leje qendrimi) .

– Mbrojtje per persona në procedurën penale

Per çdo informacion mos hezitoni te na kontaktoni ne numrat e meposhtem ose permes email.

Adresa: Rruga Reshit Petrela, Usluga, 1A, 1/4, Tirane, Albania

Rezervo

Orari:

08"-19:00

Informacion shtesë:

World Mind Company

Adresa: Rruga Reshit Petrela, Usluga, 1A, 1/4, Tirane, Albania
tel:+355 67 53 33 532

Përshkrimi i biznesit:

Kanalet tona:

   

Kategoria: Konsulencë Ligjore


KUSH JEMI NE

World Mind që në fillimet e veta meret vetëm me zhvillime të faqeve të internetit, APP smartphone dhe ndërtime programesh (Website & Design) me porosi ( të personalizuara) në fushat e turizmit, kujdesit shëndetësor, medias dhe argëtimit, arsimit, prodhimit, shitjes online, sipas stilit të biznesit dhe shërbimit që ofrojnë. Duke I shërbyer klientëve, ne kemi fituar mirëbesim te madh si një ofrues shërbimi.

ZHVILLIM WEB

World Mind përdor teknologjinë e programimeve si: HTML, PHP, CSS, JAVASCRIPT, AJAX, JQUERY, WORDPRESS, JOOMLA, MYSQL, SEO etj.

Responsive Website Development

» Mobile Development

» Content Management System

» Sitecore Development

» Magento Development

» Drupal Development

» WebModulite Development

» WordPress Development

» Joomla Development

 

ZHVILLIM MOBILE & DESIGN

World Mind ndërton edhe aplikacione mobile si Android dhe IOS gjithashtu edhe per web-design (Photoshop, Ilustrator, After Effects etc) si krijim Logo, Banner, Kataloge etj.

Website Design

» Ecommerce Design

» Mobile Design

» Logo Design & Branding

 

Mirëmbajtje të rrjeteve sociale

Rrjetet sociale janë kanalet e çdo biznesi dhe ato kanë nevojë të jenë sa më dinamike që ti shërbejnë biznesit. World Mind mirëmban rrjetet sociale: Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter etj.

Adresa: Rruga Reshit Petrela, Usluga, 1A, 1/4, Tirane, Albania

Web   f   Insta                                                                 Rezervo

Orari:

08:00 - 19:00

Informacion shtesë:

Sigal Uniqa Group Dega Diber

Rruga Tercilio Kardinali, Peshkopi, Albania
+35569 205 6893

Përshkrimi i biznesit:

Kanalet tona:

   

Kategoria: Agjensi, Dyqan

 

Të gjitha këto shërbime si më poshtë i gjeni tek Dega Sigal Uniqa Group Dibër, Peshkopi, Bllat, SGS e Peshkopisë, Bulqizë.
Sigurimet e detyrueshme të makinës Siguracioni i makines (TPL, Karton Jeshil apo Polica Kufitare) eshte i detyrueshem për qarkullimin brenda apo jashte Shqiperise. Kjo kategori kategori sigurimesh eshte ne perputhje te plote me ligjin “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit”.
Sigurimi i automjetit TPL, Karton Jeshil dhe Policen Kufitare.
Sigurimi i Pronës dhe Shtëpisë Në jetë duam tu japim prioritet gjërave më të rëndësishme: familjes, shëndetit dhe shtëpisë ku jetojmë. Të gjithë e dimë që jeta ndonjëhere sjell të papritura e rreziqe që mund të dëmtojnë pronën tonë ndaj sigurimi i shtëpisë është një domosdoshmëri.

PENSION PRIVAT Pagesa mujore kontributesh dhe përfitim mujor sipas viteve të kontributit Në këtë produkt vitet e pagesës së kontributeve mujore janë të barabartë me vitet e përfitimit të pensionit mujor.

 

Sigurimi i Shëndetit Sigurimi privat i shëndetit është mundësi për mbulimin 100% të kostove financiare që duhet të përballojë çdo individ në rast se pëson një aksident apo sëmundje të papritur. SIGAL UNIQA ofron paketa sigurimi individuale dhe familjare, të cilat ofrojnë mbulimin e ekzaminimeve shëndetësore duke filluar nga check up-i rutinë vjetor; trajtimet mjekësore në rast sëmundje apo aksidenti, si dhe shpenzimet në rast ndjekje të shtatzanisë në spitalet private brenda dhe jashtë Shqipërisë.

Adresa: Rruga Tercilio Kardinali, Peshkopi, Albania

Web   f   Insta                                                      Rezervo

Orari:

08:00 - 20:00

Informacion shtesë:

Agjensi Lleshi Travel

Bulevardi "Elez Isufi", Peshkopi, Albania
+35568 649 1946

Përshkrimi i biznesit:

Kanalet tona:

   

Kategoria: Agjensi Turistike

Agjensi Lleshi Travel eshte agjensi kryesore ne qytetin e Peshkopise duke ofruar sherbime gjithperfshirese. Agjensia jone ka degen e saj edhe ne Maqellare.
Zyrat tona jane te hapura dhye ne sherbim cdo dite te javes nga ora 9:00 deri ne 21:00 ne menyre qe klientet tone te marin info per gjithcka kane nevoje.
Sherbimet tona kane te bejne me gjithcka lidhet me turizmin si:

1. Rezervime nderkombetare te linjave ajrore
2. Rezervime hotelesh ne mbare boten
3. Autobusa Shqiperi-Itali-Austri-Gjermani
4. Paketa me guida turistike

Siguracione shendeti!

Lleshi Travel eshte subjekti i vetem ne qytetin e Peshkopise, qe ofron sherbimin e taksis te licensuar nga Ministria.
Taxia jone eshte ne sherbim te klienteve te saj 24 ore cdo dite te javes.
Motoja jonë është “Kudo dhe Kurdo”, për të ofruar më të mirën.
Ne nuk ofrojmë një udhëtim të zakonshëm,ne zgjedhim mënyrën më të mirë që udhëtim juaj të jetë një kenaqësi.
Ne mund të vërtetojme cdo fjalë tonën, kemi dëshmitar secilin prej jush që ka udhëtuar të paktën njëherë me Lleshi Taxi.

Adresa: Bulevardi “Elez Isufi”, Peshkopi, Albania

f   Insta                                                      Rezervo

Orari:

09:00 - 21:00

Informacion shtesë: