Liqeni i Dibrës

Liqeni i Dibres
giuda

Përshkrimi i biznesit:

Liqeni i Dibrës është krijuar në zonën e derdhjes së lumenjve Radikë dhe Drini i Zi. Liqeni u krijua duke ngritur lartësinë e digës prej 102 metra, e cila është ndërtuar në periudhën 1966-1968. Mbushja e rezervuarit ka përfunduar në vitin 1969. Ka një sipërfaqe prej 13.2 km², 92 m thellësi dhe sasi të përgjithshme akumulimi prej 520 milion m3 ujë, që shfrytëzohet për prodhimin e 300 milion KW orë energji elektrike. Temperatura e ujit të liqenit është rreth 14.4 ° C, minimumi deri në 3.0 ° C, dhe maksimumi 23.9 ° C.
Liqeni dhe mallet përreth formojnë një pejsazh të jashtëzakonshëm, i cili në tërësi ka pamjen e një rrafshire të ngritur në qytetin e Dibrës. Liqeni jep mundësi të jashtëzakonshme për mbajtjen e garave sportive në ujërat e qeta. Interesim të madh paraqet shfrytëzimi i plazheve gjatë periudhës së verës nga ana e banorëve dhe e mysafirëve.

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Orari:

24-24

Informacion shtesë:

Kategoria:
Paketa: